200.000 facsemete telepítése Veresegyházán

Az átalakításra tervezett erdőrészlet területét az I. (1782-85) és a II. Katonai Felmérés (1819-1869) idején készült térképek alapján kaszálónak használták, valamint legeltették. Később az 1960-as évek elejéig „nadrágszíj” parcellákon mezőgazdasági művelést folyt. A fenyőtelepítések az 1960-as évek végén kezdődtek. A jobb termőhelyekre erdeifenyőt a gyengébbekre feketefenyőt ültettek.

53 éves elegyetlen erdeifenyő állomány, 3 db 20 méter széles ritkás akác sávval, helyenként igen erős kései meggy alsó szinttel. Átlagos jelenlegi záródás 80% azonban foltokban kiritkult. Egészségi állapota a biotikus károsítók (szúbogarak, gyökérrontó tapló) és az abiotikus tényezők (forró és csapadékszegény vegetációs időszakok) következtében nagy mértékben leromlott, pusztuló képet mutat.

A terület tulajdonosa a Magyar Állam, amely a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében áll. A projekt célja hektáranként 10 000 db fa ültetésével összesen 200 000 db őshonos fafajokból történő aláültetés; illetve ennek eredményeként az erdőrészlet szerkezetének átalakítása a klímaváltozásnak ellenálló, őshonos fafajokból álló elegyes őshonos erdővé.

A kitűzött célállapot szempontjai az alábbiak:

  • Őshonos fafajokból álló, magasabb természetességű, a potenciális vegetációtípushoz közel álló, Gödöllői-dombságban honos fajokkal elegyes erdő kialakítása, mely jobban alkalmazkodik a várható klimatikus változásokhoz.
  • Hektáronkénti tőszám (db/ha): 10 000
  • Erdősítés térbeli rendje (sor és tő távolság): 1,5 m x 0,70 m

A projekt végrehajtása közben, illetve azt követően a monitorozás kiemelkedően fontos: az ültetés, a rövid távú ápolás és utógondozás időszakában (t, t+1 évtől t+8 évig) évenkénti monitorozás szükséges mintavételezéssel; a hosszú távú ápolás és utógondozás időszakában (t+9 évtől t+13 évig) pedig a 13. évben történő mintavételezéssel. A vizsgálat során mindenképpen el kell végezni a csemete számlálási és fejlettség ellenőrzési szakfeladatokat.

A projekt során elültetett 200.000 db facsemete az utángondozásukkal 30 év alatt hozzávetőlegesen átlagosan évente 280 – 300 t CO2-t kötnek meg a légkörből.

(A fák maximális szénmegkötési kapacitása szakmai számítási módszertanokra támaszkodó, kizárólag tájékoztató jellegű adat. A projekt szénmérlege, vagyis az elültetett 200.000 db fa nettó szénmegkötése az egyedi szénmegkötési kapacitásnál alacsonyabb, mivel figyelembe kell venni a terület körbekerítésével, az ültetési és az éves ápolási munkákkal, az elpusztuló fenyők kitermelésével keletkező CO2 kibocsátásokat, valamint az erdő korosodásából adódó természetes pusztulást. Az ERON Forestry nem vállal felelősséget azért, hogy a projekt nettó szénmérlege eléri a 200.000 db fa maximális szénmegkötési kapacitását.)

Helyszín

Veresegyház 11/A hrsz.: 0210/1 EOV 672502; 256638

Nézd meg térképen!

Galéria