Az első 200 fa ültetése

Az ERON induló csapata 2020. szeptember 04-én egy közös eseménnyel ünnepelte meg megalakulását. Az eseményre meghívott 200 vendéggel nem csupán a magalakulást ünnepeltük, hanem szerettük volna mindenki figyelmét felhívni arra, mivel foglalkozunk és mit tehetünk.

Mind a 200 vendégünk részvételét honoráltuk egy elültetett fával a Pilisi Parkerdő Zrt. közreműködésével. Vendégeinknek köszönhetően 3 kollégánk egy éves karbon lábnyomát sikerült ellentételeznünk a fák következő 10 éves szén-dioxid megkötésével.

A projekt megvalósulásához Budapestet választottuk, ahol a rendezvényt tartottuk és tevékenységünket is folytatjuk. Elsődlegesen az itt élők környezeti feltételeit javítja és ellentételezi a közvetlen lokális kibocsátásunkat. A fák elültetése és gondozása Budapesten a X. kerületi erdőrészletben történt meg az erdészet közreműködésével.

Budapest pesti oldalán a XIX. század közepére az emberi térfoglalás következményeként gyakorlatilag elfogyott az erdőterület, mely már a lakosság életminőségére is negatív hatást gyakorolt. Ennek okán az 1870-s években Budapest keleti határvonala mentén történő erdőöv telepítését határozta el a főváros. Az erdőtelepítések a XX. század elejére javarészt megtörténtek, melyek máig megtalálhatóak a XI. – XIX. és a XVI. kerületben. A II. világháborút követő ínséges időszakban ezek az erdők a főváros tűzifaellátása érdekében tarvágásra kerültek, majd a 1940-50-es években az idegenhonos akáccal felújították.

A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel való együttműködésünk során érintett erdőterület is ugyanezt a múltat tudhatja magának. A lakott területek közelsége és a zöldfelületek fővárosban betöltött rendkívül fontos szerepe okán mintegy 70 éves korukig, 2020-ig fennmaradt az erdőrészlet, amikor már az idős akácok folyamatos pusztulása beavatkozást tett szükségessé.

A 200 elültetett fának köszönhetően az eddig szinte kizárólag idegenhonos fafajokból álló faállományba megjelentek az őshonos fa és cserjefajok és így elkezdődött egy vegyeskorosztályú faállomány kialakulni. Az ilyen erdők létfontosságúak a biodiverzitás fenttartása érdekében.

Köszönjük minden részvevő közreműködését és bízunk ezen kezdeményezés eredményes folytatásában!

(A fák maximális szénmegkötési kapacitása szakmai számítási módszertanokra támaszkodó, kizárólag tájékoztató jellegű adat. A projekt szénmérlege, vagyis az elültetett 200 db fa nettó szénmegkötése a fa egyedek maximális szénmegkötési kapacitásánál alacsonyabb, mivel ehhez figyelembe kell venni az ültetés és az éves ápolási munkák során keletkező CO2 kibocsátásokat és az elpusztulást. Az ERON Forestry nem vállal felelősséget azért, hogy a projekt nettó szénmérlege eléri a 200 db fa maximális szénmegkötési kapacitását.)

Helyszín

Budapest, X. kerület

Nézd meg térképen!

Galéria